Irani-Eslami

برای سلامتی امصام عر (ارواحنا فداه) و ظهور ایشان که صد البته نزدیک است صلوات.

Irani-Eslami

برای سلامتی امصام عر (ارواحنا فداه) و ظهور ایشان که صد البته نزدیک است صلوات.

Irani-Eslami
جهت فرج امام زمان(عج) که صدالبته نزدیک است صلوات.
درضمن شما می توانید سوالات مهدوی ، شرعی و شبهات دینی خود را برای ما ارسال کنید.
نهوه ارسال در پنجره سولات شرعی، سولات مهدوی و شبهات (ادیان و مذاهب){مجدد صلوات}
آخرین نظرات

مَن ماتَ و لَم یعرف امام زمانِهِ ماتَ میتةً جاهِلیةً

شما دوستان میتوانید به شماره ی 09154844348 سوالات مهدوی خود را برای ما ارسال کنید .پاسخ شما بدون آوردن نام و نشانی شما پاسخ داده می شود
باتشکر از همراهی شما